Звіт директора » ЗОШ №2 ім.Ю.Федьковича м. Чернівці


Звіт директора

І. Вступ.
Шановні колеги, батьки, сьогодні я пропоную вам звіт своєї роботи як директора школи за 2013/2014 навчальний рік.
Порядок звітування визначено Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. №178.
1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі.
Навчально-виховний процес школи організовано у відповідності до:
Законів України:
«Про освіту»
«Про загальну середню освіту»
«Про охорону праці»
«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти з організації навчально-виховного процесу».
Указів Президента України:
«Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995р. №4879/1995
«Про національну програму правової освіти населення» від 18.10.2004 р.
«Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 №375-VI
«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926/2010.
Державних цільових соціальних програм:
• підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.
• розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.
Державних цільових програм:
• розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.
• впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року.
Державних стандартів
• базової і повної середньої освіти (нова редакція).
• початкової загальної освіти (нова редакція).
Програми
• Виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».
• Розвитку освіти м. Чернівці на 2012-2016 р. р.
• Економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині «Реформа системи освіти».
Робота школи побудована на принципах прозорості, відкритості, демократичності. Важливою умовою успішної діяльності колективу є чітке, конкретне планування, що забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для раціонального використання часу й організації співпраці учнівського, педагогічного та батьківського колективів.
В травні-червні 2013 року розроблено й затверджено робочий навчальний план школи на 2013/2014 н. р. На початку навчального року затверджено план навчально-виховної роботи закладу (протокол рішення педради №1 від 29.08.2013р.), де передбачаються заходи з кожного напрямку роботи школи. Окрім цього, керуємося перспективним планом роботи школи на 2010-2015 рр. та концепцією розвитку закладу з 2007-2017 рр. Щомісяця і щотижня складаю план роботи школи, де враховуються заходи з річного плану й ті, які не були там передбачені, позаяк з’явились у процесі навчального року.
Як директор школи орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й виховання школярів; прагну обирати найоптимальніший спосіб вирішення проблем навчання й виховання учнів, опираючись на думку громадськості школи.
2. Виконання функціональних обов'язків щодо забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки).
Аналіз роботи школи щодо забезпечення прав молоді на здобуття освіти за даними списку мікрорайону школи віком від 6 до 18 років показує, що всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи здобувають загальну середню освіту. За кожною вулицею території обслуговування закладом закріплено відповідного педагогічного працівника, який формує та корегує списки дітей, що мешкають в мікрорайоні. Звіти щороку подаються до управління освіти Чернівецької міської ради, яке здійснює контроль з даного питання. В цьому навчальному році залучено до навчання у 7-му класі хлопчика (Палагуту Олександра Руслановича – 7-Б кл.), батьки якого нещодавно переїхали до Чернівців. Сім’я проживає у мікрорайоні школи.
Набір дітей до першого класу здійснюється відповідно до поданих батьками заяв й висновків медичної комісії. Пріоритетність у зарахуванні на навчання в школі надається дітям із сімей, які проживають в мікрорайоні школи, відповідно до наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 25.05.2011 № 179 «Про розподіл території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами та організацію роботи щодо щорічного проведення обліку дітей».
Кожного року до 1-х класів набираємо орієнтовно 70 дітей на 2-а класи.
В цьому навчальному році до навчання в 1-11-х класах приступило 729 учнів, з них 69 першокласників. Відповідно до рекомендацій та висновків медико-педагогічної комісії у 2013/2014 навчальному році було організовано індивідуальне навчання для 3-х учнів школи на весь навчальний рік (Драпак М.-11кл., Горобієвський С. – 2-А кл., Швага К. – 1- Б клас) та учня 1-А класу Кіндрата Анатолія на період з 09.10.2013 по 31.12.2013.
В школі вперше в області організовано навчання для біженця зі Шрі-Ланки Тавераса Ділакшана за екстернатною формою навчання з 28.02.2014 року. Середня наповнюваність класів становить 32 учні.

Звіт директора

Як відзначалось раніше, проблемою школи є переповнення класів, так як школа розрахована в середньому на 550 учнів, а, натомість, навчається зверх 700. Ми проводимо відповідну роботу щодо зменшення контингенту учнів. Проте це не вдається зробити кардинально, адже попит на навчання в школі високий.
На виконання закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів щороку адміністрацією школи збирається інформація про продовження навчання та працевлаштування випускниками 9-х, 11-го класів. За результатами проведеної роботи складаються та подаються в управління освіти Чернівецької міської ради звіти. У 2013 році школу закінчили 66 випускників 9-х класів та 28 випускників 11-го класу.
Охоплення навчанням та працевлаштуванням випускників школи ІІ ступеня (учні 9-х класів)

Звіт директора


Охоплення навчанням та працевлаштуванням випускників школи ІІІ ступеня (учні 11-го класу)

Звіт директора

Адміністрацією школи, класними керівниками приділяється велика увага якісному охопленню учнів навчанням. Ми не байдужі до причини відсутності на заняттях кожної дитини. Питання охоплення учнів навчанням часто розглядається на нарадах при директорові та виробничих нарадах, неодноразово дане питання піднімалось й на батьківських зборах, конференціях. Для чіткого контролю за відвідуванням учнями школи ведуться журнали відвідування, де зазначається причина відсутності кожного учня. Діти, які беруть участь у спортивних та творчих змаганнях, оздоровлюються в санаторіях чи відсутні за сімейними обставинами, звільняються від занять у школі, відповідно до офіційного листа, поданого відповідним позашкільним закладом, чи за заявою батьків. В окремих випадках, коли учень відсутній протягом одного дня навчання, або пропускає кілька уроків з тих чи інших причин, батьки подають письмову записку, де зазначено причину відсутності дитини. Ці записки зберігаються у класного керівника/класовода протягом навчального року. Проте, зрідка зустрічається легковажне ставлення до даного питання зі сторони батьків, чи класних керівників. Ми всі повинні зрозуміти, що питання безпеки дітей є першочерговим. Перевірка повноважними контролюючими органами даного питання зобов’язує нас дати вичерпне письмове підтвердження причин відсутності дітей на уроках. Попри все, збереження життя й здоров’я дитини повинно бути самоціллю дорослих.
3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
Інноваційні процеси в системі освіти стали невід’ємним атрибутом школи сьогодні. Давно забуті ті часи, коли директор школи вирішував матеріальні проблеми закладу з управліннями освіти; коли вчитель, готуючись до уроку, міг скористатись матеріалами, які напрацьовував роками роботи в школі; коли дитина, прийшовши 1-го вересня до школи, знала, що рік закінчиться канікулами 1-го червня, або ж те, що у неї є навчальний рік на підготовку до іспитів, в червні вона здасть екзамени й нічого протягом року не зміниться.
В умовах сучасного інформаційного простору постійні зміни й нововведення є виправданими. Проте, іноді нам, дорослим, хочеться більшої стабільності і впевненості у завтрашньому дні.
Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес у школі здійснюється за кількома напрямками:
1. Оновлення змісту навчання і виховання:
- впровадження Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;
- введення нових Державних стандартів в систему початкової та повної загальної середньої освіти.
2. Впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес і систему управління закладом:
- Функціонування електронних систем інформаційною системою управління освітою (ІСУО), енергоплан;
- Функціонування сайту школи;
- Оснащення робочого місця вчителя технічними засобами навчання тощо.
3. Модернізація форм і методів управління сучасною школою:
- підвищення значимості менеджерської функції управління;
- оновлення форм управління.
Реалізація вищезазначених технологій у великій мірі залежить від чіткого планування та кореляції всіх складових навчально-виховного процесу.
Школа забезпечує право громадян на загальну середню освіту. У 2013/2014 н. р. ми керувались чотирма Державними стандартами:
- Державний стандарт базової і повної середньої освіти 2004 року (6-11-ті класи);
- Державний стандарт початкової загальної освіти 2000 року (3-4-ті класи);
- Державний стандарт початкової загальної освіти 2012 року (1-2-гі класи);
- Державний стандарт повної загальної середньої освіти 2013 року (5 –ті класи).
Робочі навчальні плани складені за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (Додаток 1, 3), які відповідають вимогам вищезазначених Держстандартів та програмовим вимогам. Інваріантна частина планів є незмінною, туди входять предмети для обов’язкового вивчення. Варіативна складова планів спрямована на створення умов для всебічного інтелектуального розвитку учнів, поліпшення рівня знань учнів з основних навчальних дисциплін, забезпечення повноцінного профільного та до профільного навчання, а також на виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1720-р. Зауважу, що предмети, факультативи, курси за вибором запроваджені всі ті, що рекомендовані виключно Міністерством освіти і науки України. Нагадаю, що протягом років школа працює за напрямом «Технології», інформаційно-технологічним профілем.

Плани були затверджені начальником управління освіти Чернівецької міської ради, пройшовши попередньо експертну оцінку головних спеціалістів та методистів управління 03.06.2014 р.
На підставі цих планів учителі-предметники розробили календарні плани з кожного предмету на кожен семестр, в яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню.
Розклад занять складається відповідно до санітарно-гігієнічних рекомендацій і можливостей закладу.
Окрім цього в школі працюють гуртки за інтересами:
- «Чарівниця» (кер. Бойко С. М.);
- «Вокально-хоровий» та «вокальний спів» (кер. Любківська І. Г.)
- «Образотворчого мистецтва» (кер. Фочук Г. О.);
- «Баскетбол» (кер. Амосов Е. Г.)
На базі школи функціонують гуртки від позашкільних навчальних закладів:
- математичний гурток «Ерудит» (кер. Агатій В. О.) – Палац дітей та юнацтва;
- «Юні рослинники» (кер. Козак О. М.) – міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
- гурток «Юні друзі природи» (кер. Виноградник У.В.) для учнів 1-х класів – Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
- гурток «Природа - наш дім» (кер. Виноградник У.В.) для учнів 2-4-х класів – Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
- Гурток інженерно-технічного конструювання (кер. Лукій В. Б.) – міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді (МЦТТУМ).
Учні школи також можуть відвідувати заняття «Мовного коледжу «Пріоритет», спортивні заняття Чернівецької молодіжної організації «Федерація Карате-До» за окрему плату, які теж працюють на базі школи.
4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
Навчальний заклад укомплектований керівними кадрами, педагогічними працівниками на 100 %, обслуговуючим персоналом школи на 94%. Подана заявка на вакансію 0,5 ставки робітника з обслуговування шкільних приміщень у Центр зайнятості.
З січня 2014 року до штату школи додано посаду медичної сестри школи.
Середній вік працюючих педпрацівників школи складає 45 років.
В цьому навчальному році відповідно графіку було атестовано 10 педагогів (20 % всіх педагогічних працівників школи). Атестаційна комісія школи розглянула матеріали всіх вчителів. Трьох вчителів атестовано на кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії». Рішення щодо присвоєння чи підтвердження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань семи педагогів школи приймала комісія управління освіти Чернівецької міської ради.

Звіт директора

5. Результативність роботи педагогічного колективу у 2014/2015 н. р.
Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Впродовж року адміністрація школи, вчителі провели семінари, відкриті виховні заходи, уроки, ділились досвідом роботи з колегами міста та області. Так, на базі школи в навчальному році було організовано та проведено наступні міські заходи:
- Навчання резерву кадрів і молодих керівників закладів освіти на тему «Організація контролю і керівництва в школі» (грудень 2013 р.);
- Семінар заступників директорів шкіл з виховної роботи на тему «Співпраця адміністрації та психологічної служби навчального закладу у формуванні навичок здорового способу життя» (листопад 2013);
- Семінар-практикум для соціальних педагогів шкіл міста (березень 2014);
- Конкурс проектних робіт учнів (інформатика);
- Майстер - класи для вчителів образотворчого мистецтва (Фочук Г. О.);
- Майстер - класи для вчителів обслуговуючої праці (Бойко С. М.);
- Батьківські збори для батьківської громадськості міста.
Окрім того, вчителі школи були активними учасниками професійних конкурсів, семінарів, конференцій тощо, які організовувались на теренах міста:

В останні роки у школі склалася певна система роботи з обдарованими учнями. Переможців предметних олімпіад, як і в минулому навчальному році – 35.

Звіт директора

Вчителі активно залучали учнів школи до різноманітних інтелектуальних інтерактивних конкурсів, участь у яких дає можливість дітям ще раз перевірити свої вміння застосовувати знання на практиці, відчути азарт змагання і радість успіху, увійти до складу єдиної команди дорослих і дітей, представників великих міст і маленьких селищ з різних куточків України, яких об’єднує прагнення до нових знань:
- Всеукраїнському конкурсі з математики «Кенгуру» - 124 учні;
- Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» - 106 учнів (16-відмінних, 50 - добрих);
- Всеукраїнський конкурс з фізики «Левеня» - 31 учень (16-відмінно, 1-добре);
- Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» - 64 учні (12-відмінних сертифікатів, 46 – добрих сертифікатів);
- Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Кришталева сова» - 14 уч.;
- Всеукраїнський інтерактивний історичний конкурс «Лелека» - 46 уч. (2-срібних, 12 - бронзових) ;
- Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» - 228 учнів (осінній тур (102 уч.) - золотий – 9 уч., срібний – 45уч.);
- Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» - 56 учнів (диплом І ступеня – 2; диплом ІІ ступеня – 4, диплом ІІІ ступеня – 8);
- Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» - 48 учнів (учасники);
- Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» - 83 учня (2 золотих сертифіката, 6-срібних) ;
- Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко» - 10 (2 золотих сертифіката).
Всього 810 участей у вищеназваних конкурсах. Результати (відомі на сьогоднішній день):
Відмінні – 59(7%),
Добрі - 160 (20%)
На додаток, учні школи взяли участь у 35-и предметних, творчих та спортивних конкурсах та здобули 28 призових місць.

6. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.
Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу – процес невпинний. Позаяк держава фінансує в першу чергу захищенні статті бюджету, то решта потреб усіх без виключення закладів освіти фінансуються за залишковим принципом. Тож зосереджуємо більшу увагу на збереження й зміцнення раніше придбаного.
У жовтні-листопаді 2013 р. відбулась щорічна інвентаризація шкільного майна. Протягом року здійснювалось оприбуткування нових речей та списання морально-застарілих засобів навчання, які не підлягають ремонту, чи відновленню.
У 2013/2014 навчальному році забезпеченість підручниками становила 93%.
Основний бібліотечний фонд містить 11602 екземпляри, фонд підручників 19923 примірників.
Оформлено передплату на періодичні фахові видання на суму 956 гривень 29 копійок.
З метою забезпечення нормального функціонування закладу протягом навчального року проводилась робота з економії енергоресурсів, зокрема найбільше в канікулярний період. Щодня відстежувались показники лічильників енергоносіїв.

Звіт директора

Окрім вищеназваних витрат, управління освіти Чернівецької міської ради виділило кошти на медикаменти – 450 грн. та дороговартісне медичне обладнання - 1370 грн. Управління освіти планує виділити 2000 грн. на фарбу для здійснення літніх ремонтних робіт, а також з минулого року ще не перераховано кошти на засоби, які потрібні школі. За здачу вторинної сировини ми виручили 704 грн., які теж будуть використані на потреби школи.
7. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників:
На початку навчального року, у вересні 2013 р., було сформовано соціальний паспорт школи. У січні вносились корективи до паспорту.
За зібраною інформацією, в школі навчаються:
18 учн. – зі статусом напівсирота
55 учн. - із 35 багатодітних сімей
12 учн. – із малозабезпечених сімей
14 учн. – потерпілі від Чорнобильської катастрофи
18 учн. – діти-інваліди
11 учн. – діти трудових мігрантів
1 уч. – із сім’ї, яка перебувають у складних життєвих обставинах
1 уч. - перебуває на внутрішньому обліку школи
321 учн. – обдаровані дітей
З такими сім’ями тісно співпрацюють адміністрація школи, класні керівники/класоводи, соціально-психологічна служба школи.
В закладі діє Рада профілактики правопорушень. Було проведено 9 засідань Ради на різну тематику, де розглядались нагальні питання. 4 засідання відбулися позачергово за участю працівників Кримінальної міліції у справах дітей. На шкільному обліку є одна дитина, Єримілов Андрій, учень 3-А класу. За ним постійно ведеться спостереження. Регулярно проводяться бесіди як з хлопчиком, так і з його матір`ю. Після чергового порушення хлопчиком дисципліни в листопаді 2013 р. було прийнято рішення відвідати сім’ю Єримілових. Комісія у складі заступника директора школи з виховної роботи Застанкевич І. В., практичного психолога Круглашової Н. В., класовода Вторнікової Д. А. та представника кримінальної міліції у справах дітей Захаровим Олександром Юрієвичем обстежила умови проживання, виховання й навчання дитини. Ситуація не проста. За результатами обстеження матеріально-побутових умов сім’ї складено відповідний акт. На жаль, постійний діалог з дитиною й сім’єю не дає можливість виправити ситуацію повністю, проте, вдається втримати до певної міри контроль над нею.
Протягом року проводиться індивідуальна роз’яснювальна робота та інформування батьків, їх дітей про зміни у законодавстві, зокрема нещодавно 2-х учнів 11 класу (Драпак М., Новак М.) та 1-го учня 9-го класу (Максименко Катерина, 9-А) про положення статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» щодо пільгових умов для вступу, іншими нормативними документами, які регулюють ці питання та профорієнтаційну роботу.
Звертаємо особливу увагу на те, щоб в першу чергу залучити до гурткової роботи учнів пільгової категорії. Не завжди такі спроби увінчуються успіхом через байдужість дорослих і моральну непідготовленість самих дітей.
Діти, які проживають у сім’ях зі статусом малозабезпечених, забезпечені гарячим харчуванням. Завдяки співпраці з благодійною організацією «Ковчег» охоплено гарячим харчуванням ще одну дитину-інваліда.
Діти пільгових категорій, а саме сироти, мають право на безкоштовне оздоровлення в таборах відпочинку на теренах області. Малозабезпечені (за наявності довідки) й обдаровані учні (за призові місця у конкурсах, олімпіадах, змаганнях міського рівня й вище) можуть оздоровлюватись за половину вартості путівок, якщо батьки працюють в установах чи підприємствах, де йдуть відрахування у соцстрах. Таким чином у 2013 році оздоровились 172 в обласних таборах, 144 за кордоном, з них 15 дітей пільгової категорії. Нажаль, не всі сім’ї користуються даною пільгою.
Учням, які потребують матеріальна підтримки, надавалась допомога в рамках міських благодійних акцій. Близько 90 % дітей соціально-незахищених категорій у початковій школі мали можливість безкоштовного перегляду вистав, концертів, виставок, які організовувались у школі.
Соціально-психологічна служба школи активно співпрацює з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Цьому свідчення багато різноманітних соціометричних досліджень та рекомендації надані адміністрації школи, вчителям, батьками. До прикладу:
- соціометричні дослідження з адаптації учнів до нових умов навчання двічі на навчальний рік у 1-х, 5-х і 11-му класах;
- соціометричні дослідження за методикою первинної діагностики та виявлення дітей «групи ризику» у 3-4-х класах;
- анкетування 7-8-х класів «Моє життя в сім’ї та школі»;
- анкетування учнів 9-х класів щодо обізнаності з питань ВІЛ/СНІДу;
- дослідження стану профілактичної роботи з учнями 7-9-х класів з питань впровадження ідей здорового способу життя, вживання алкоголю учнівською молоддю;
- участь у проведенні виховних годин з питань здорового способу життя, захисту від насильства;
- участь у семінарах, які проводились у школі та за її межами;
- виступи на батьківських зборах та конференціях тощо.
На додаток, соціальний педагог та психолог школи співпрацюють із Службою у справах дітей, Центром практичної психології та соціальної роботи та й іншими організаціями.
Проблема зниження здоров’я дітей є актуальною для всіх. Значна частина навчально-виховної роботи в школі присвячена цьому питанню. До 1 жовтня 2013 року складено списки груп для занять фізкультурою, відповідно до висновків лікарів.

Звіт директора

З поданої таблиці очевидно, що відсоток учнів, які відносяться до основної групи є стабільно низьким. Більша кількість дітей мають ті, чи інші вади у здоров’ї.
На I місці по патологічній ураженості – зниження гостроти зору – 122,5 ‰.
На II місці – порушення постави – 96,4 ‰.
На III місці – дефекти мови – 31,6 ‰.
На IV місці – сколіози – 28,9 ‰.
На V місці – зниження гостроти слуху – 1,37 ‰.
Ведеться вся необхідна документація щодо фіксації випадків травмування учнів у школі та за її межами. У 2013/2014 н. р. всього дітей, які отримали травми різного ступеня важкості - 45, з них 15 шкільних травм.
Травмування учнів під час НВП у школі:

2011/2012 н. р. - 5
2012/2013 н. р. - 14
2013/2014 н. р. - 15

Активно проводиться просвітницька робота з учнями й батьками в рамках шкільних свят, виховних годин, батьківських зборів. В цьому навчальному році запроваджено проект за згодою батьків «Сімейна розмова». Проте, що би ми не проводили, які б заходи не організовували, прерогативою для дитини є слово батька й матері. Тож найкраща мотивація – здоровий спосіб життя всієї сім’ї.
8. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
Відповідно до пункту 71 Положення про загальноосвітній навчальний заклад «Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють».
Приємно, що у Чернівецький ЗОШ №2 виробились стійкі традиції тісної співпраці педагогічного колективу з батьківською громадськістю. В більшості випадків нам вдається знайти консенсус. Протягом 2013/2014 н. р. було проведено:
1) батьківські конференції – 3;
2) збори голів батьківських комітетів – 2;
3) збори з батьками випускників 9-х, 11-го класів;
4) збори батьків 7-х класів;
5) збори батьків майбутніх першокласників.
Спектр питань, які розглядались на батьківських зборах різноплановий:
1) Затвердження нового батьківського комітету школи та ради школи на 2013/2014 н. р.;
2) Інформація про виконані роботи у школі, направлені на забезпечення навчально-виховного процесу в 2012/2013 навчальному році та планування робіт із ремонту та благоустрою будівель та приміщень школи на 2013/2014 н. р.;
3) Напрямки роботи школи на 2013/2014 н. р.;
4) Дотримання ТБ учнів у школі та вдома;
5) Інформація про учнів школи, які знаходяться на внутрішкільному обліку;
6) Причини та наслідки девіантної поведінки дітей;
7) Інформація про стан профілактичних щеплень в школі;
8) Звіт про використання зібраних коштів міською громадською організацією «Берегиня»;
9) Ознайомлення з умовами вступу до першого класу;
10) Ознайомлення з наказом «Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року» і графіком проведення ДПА;
11) Ознайомлення з порядком звільнення від ДПА, положенням про нагородження медалями;
12) Ознайомлення з проектом «Сімейна розмова»;
13) Організація харчування учнів школи;
14) Планування ремонтних робіт у школі.
Відповідно до графіка відбувались засідання ради школи та збори батьківських комітетів класів.
Окрім батьківських зборів, з метою підвищення педагогічної культури, рівня психологічної підготовленості батьків, вчителі школи залучали батьків до організації й проведення спільних заходів, виховних годин й навіть до гурткової роботи з учнями школи.
9. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
Робота з виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» у 2013/2014 навчальному році була спрямована на захист прав і свобод людини, зміцнення законності і правопорядку. Адміністрацією школи особистий прийом громадян проводився у відповідності до чинного законодавства України. Ведеться необхідна документація у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян» зі змінами у 2013 році.
У 2013/2014 навчальному році до директора школи надійшло 102 усних звернень громадян, в яких були порушені питання:
- зарахування на навчання – 97;
- поведінки окремих учнів школи – 3;
- проблеми у відношеннях із учителями – 2.
Протягом року поступило 184 письмових звернень, які були розглянуті вчасно, відповіді заявникам були надані у встановлений законодавством термін. Тематика питань:
1) Щодо зарахування на навчання в школу – 66;
2) Зарахування до занять у групі продовженого дня – 66;
3) Звільнення від занять за різних обставин – 22;
4) Надати довідку про навчання – 15;
5) Звернення зі скаргами про поведінку окремих учнів школи – 4;
6) Колективні скарги батьків про якість харчування – 2;
7) Надати довідку про роботу в школі – 4;
8) Надати клопотання про зарахування на навчання ЧНУ – 1;
9) Надати характеристики на учнів школи – 2 особи;
10) Лист прохання на відрядження працівника школи – 1 особа;
11) Лист-прохання про проведення екскурсії – 1;
12) Лист-прохання на проходження педагогічної практики - 1
10. Очікувані результати навчальних досягнень учнів.
Адміністрацією школи постійно здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів за результатами оволодіння матеріалами навчальних програм.
Ми переслідуємо мету: «Рівень навчальних досягнень повинен бути в межах – 8 балів». Серед 2 – 11 класів значна частина учнів має досягнення 8 і вище балів. З частиною учнів вчителям та батькам здійснюється робота щодо корекції знань, ліквідації прогалин у навчанні з окремих дисциплін. Прогнозуємо наступні результати навчальних досягнень учнів:
1-ші класи за вербальним оцінюванням педагогів (всього 65 учнів):
Звіт директора


4-ті класи (всього 88 учнів):
Звіт директора


9-ті класи (всього 55 учнів):
Звіт директора


11-ий клас (всього 28)
Звіт директора
-

Переглядів: 5090 автор: admin Коментарі (0)