Інформаційна дошка » ЗОШ №2 ім.Ю.Федьковича м. Чернівці


Звіт директора школи

Звіт директора школи про діяльність на посаді
протягом 2018/2019 навчального року


Кожен заклад освіти України, Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Ю. Федьковича зокрема, спрямовує свою діяльність на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту початкової освіти», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», а також Статуту школи та інших нормативних документів, які регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу. Цьогоріч освітній процес у закладі, особливо в перших класах, здійснювався в умовах реалізації Концепції «Нової української школи»Зарахування до складу учнів перших класів

Зарахування до складу  учнів перших класів

У к р а ї н а
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича
Чернівецької міської ради

58002, м. Чернівці, вул. Головна, 87 тел. 52-35-45; 52-36-49
E-mail cvznz-2@meta.ua Код ЄДРПОУ № 21431000


Н А К А З


03.06.2019р.
__14__


Про зарахування до складу
учнів перших класів
порядок закінчення навчального року

Про порядок закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
в школі у 2018/2019 навчальному роціПедагогічна рада школи

     «Реалізація Концепції НУШ: успіхи й проблеми та шляхи їх подолання» - такою була тема педагогічної ради школи, засідання якої відбулося під час весняних канікул. Адже 1 вересня 2018 року наша школа, як і всі школи України, зустріла нових першокласників та їхніх батьків. Нова українська школа – це цікава, практикоорієнтована, безпечна і дружня до дитини школа. Батьки разом з учителями та адміністрацією школи мають спільну мету – щаслива й успішна дитина. Тому стосунки між цими 3-ма категоріями побудовані, насамперед, на співпраці, взаєморозумінні й бажанні разом йти до мети. Тому для батьків НУШ – відкрита, чесна і націлена на співпрацю. Класовод 1-А класу Фисюк Світлана Францівна провела з учителями школи ранкове коло: вчила педагогів вітатися так, як вітаються першокласники нової української школи, виконала з ними вправи з LEGO, об’єднала учасників педради в групи, з’ясувала, що знають вчителі школи про НУШ і що б хотіли дізнатися. Шкільний психолог Круглашова Наталі Валентинівна провела з педагогами практичну вправу «Краще один раз побачити, ніж 100 раз почути», підкреслила важливість звернення до першоджерел при отриманні інформації з різних Інтернет-сайтів. Заступник директора школи Стойка Тетяна Василівна у виступі «Нова українська школа – це освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до кожної людини» презентувала присутнім особливості нової української школи, її головну мету – компетентнісне навчання, формулу НУШ, її ключові компоненти та створені в 1-х класах осередки нового освітнього середовища, а також дала відповіді на запитання, які поставили педагоги, працюючи в групах за таблицею «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався». Класовод 1-Б класу Руссу Тетяна Дмитрівна покроково проаналізувала хід реалізації Концепції НУШ педагогами нашої школи, зупинилась на успіхах і не обминула проблеми, з якими зіткнулись класоводи перших класів. Шляхи вирішення цих проблем знайшли відображення у прийнятому педагогічною радою школи рішенні. Класовод 1-В класу Шкраба Оксана Іванівна продовжила роботу в групах і запропонувала вчителям створити модель випускника початкової школи НУШ з пропозиціями вдосконалення якостей, вмінь, навичок, які розвиватимуть вчителі середньої та старшої школи. Спікери презентували колективно створені моделі. Також педагоги мали можливість заповнити «Щоденники вражень», у яких виклали свої враження та власне ставлення до нової української школи. Охочі ознайомили зі своїми дописами присутніх.
Отже, завдання педагогів нашої школи не лише навчити учнів здобувати знання, а також використовувати їх на практиці й опановувати навичками. Тобто школа має сформувати в учнів ядро знань, на яке накладатимуться уміння, як користуватися цими знаннями, цінності та навички.


Вимоги до проведення державної підсумкової атестації

Додаток до листа
Міністерства освіти і науки України
від 27.03.2019 № 1/9 - 196


Орієнтовні вимоги
до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)
у системі загальної середньої освіти
у 2018/2019 навчальному році


Загальні положення

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2018/2019 навчальному році проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації (далі-Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979 та наказів Міністерства освіти і науки України: № 59 від 25.01. 2019 р. «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», № 116 від 01.02. 2019 р. «Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59».
Строки проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти в межах навчального року.
Третій предмет для проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах обирається зі списку, зазначеному у додатку 2 до наказу МОН
від 25.01. 2019 р. № 59 у редакції наказу від 01.02. 2019 р. № 116, за рішенням педагогічної ради закладу освіти, ухваленим з урахуванням побажань учнів, та затвердженим наказом керівника закладу освіти. Процедуру вибору третього предмета, керуючись чинним в Україні законодавством, а саме статтею 23 та підпунктом 1 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту», встановлює заклад освіти.
Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2019 року № 1/9-41.
Завдання для проведення ДПА в закладі освіти укладають учителі закладу освіти відповідно до орієнтованих вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році (лист МОН від 27.03.2019 № 1/9-196) і затверджує керівник закладу освіти.
Державна підсумкова атестація учнів 11-х класів проводиться у закладах освіти у випадках, визначених пунктами 6, 8, 10, 12, 13-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації. У разі проведення атестації учнів 11 класів за місцем навчання атестаційні завдання укладаються учителями закладу освіти відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених наказами МОН № 192 від 20.02.2015 і № 94 від 08.02.2016.
Звертаємо увагу на те, що у разі відсутності учня (вихованця) в день проведення державної підсумкової атестації у Класному журналі у відповідній колонці фіксують відсутність учня/учениці.Державна підсумкова атестація

Державна підсумкова атестація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

№ 1369 від 07 січня 2018 року
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 січня 2019 р. за № 8/32979

Про затвердження
Порядку проведення державної
підсумкової атестації


Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 12 Закону України "Про освіту", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення державної підсумкової атестації (далі - Порядок), що додається.
2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
• наказ Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602;
• наказ Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2017 року № 1224 "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 року за № 1138/31006.

5. Встановити, що студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти та які отримали в 2018 році 1 - 3 бали за результатами державної підсумкової атестації, можуть повторно пройти державну підсумкову атестацію в наступному році.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого пункту 2 розділу II Порядку, який набирає чинності з 01 січня 2021 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр
Л. М. ГриневичКонкурс читців-декламаторів

12 березня 2019 р. у Чернівецькому багатопрофільному ліцеї №4 пройшов міський Конкурс читців-декламаторів під гаслом «Рідна мово солов’їна», який було організовано управлінням освіти, міського методичного центру закладів освіти управлінням освіти Чернівецької міської ради.


Домашні завдання 06.02-08.02

Теми для самостійного опрацювання та домашні завдання на середу - п’ятницю 6.02 – 8.02.


Про призупинення освітнього процесу

Н А К А З
05.02.2019 р. № 44
Про призупинення освітнього процесу
у Чернівецькій ЗОШ №2


       На виконання розпорядження Чернівецького міського голови від 28.01.2019р. №23-р «Про тимчасове припинення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти міста Чернівців та здійснення заходів запобігання поширенню гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі грипу», наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 28.01.2019 №46 «Про тимчасове припинення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста Чернівців та здійснення заходів запобігання поширенню гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі грипу», з метою попередження поширення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип, прийняття відповідних запобіжних заходівДомашні завдання 04.02-05.02

Опрацювання матеріалу та домашні завдання на
понеділок-вівторок 4.02-5.02