Звіт директора школи » ЗОШ №2 ім.Ю.Федьковича м. Чернівці


Звіт директора школи

Звіт директора школи про діяльність на посаді
протягом 2017/2018 навчального року

Основна діяльність школи направлена на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту початкової освіти», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», а також Статуту школи та інших нормативних документів, які регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.
Мета роботи колективу – підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для юних громадян України відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, економіки, кожного громадянина; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання упродовж життя.
Методична проблема, над якою працювали педагоги школи у цьому навчальному році, – активізація та розвиток творчого потенціалу педагогів школи, підвищення їх освітнього та фахового рівнів через удосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки, стимулювання самоосвіти і саморозвитку.
Мікрорайон школи до 2018 року Мікрорайон школи з 2018 року
Вірменська Вірменська
Кафедральна Кафедральна
Вірменський провулок Вірменський провулок
Митрополита Євгена Гакмана Митрополита Євгена Гакмана – 1-5 (непарні)
О.Кобилянської О.Кобилянської – 31-43 (непарні), 28-32 (парні)
Головна №№ 51-103, 62-78 Головна – 85-95 (непарні), 52-76 (парні)
Не ввійшли в мікрорайон школи Нові вулиці додані до мікрорайону школи
Гонти Івана провул. А.Ончула
Гулака-Артемовського Семена О.Богомольця
Чубинського Павла площа Соборна
Окуневської Софії Героїв Майдану – 1-3 (непарні), 2-18 (парні)
Доброго Олександра О.Поповича
Добрянського Анатолія
Інтернаціональний провулок
Козачука
Кохановського Антона
Крилова Івана
Лермонтова Михайла
Петровича Якоба
Маяковського Володимира
Ольжича Олега
Пушкіна Олександра
Пушкіна Олександра провулок
Райса Едуарда
Саксаганського Панаса
Смаль-Стоцького Степана академіка
Тобілевича Івана
Українська
Фучика Юліуса
Челюскінців
Шевченка Тараса №№ 11-91, 24-100
Яремчука Назарія
Гоголя Миколи
Всього 32 вулиці Всього 11 вулиць
З 05.09.2017 Верховною Радою України був прийнятий новий Закон України та підписаний Президентом України 25 вересня цього ж року. Він на стадії впровадження, вже відбулись деякі зміни: впровадження Концепції Нової Української Школи (НУШ) у початковій школі, впровадження в дію наказу МОНУ від 16.04.2018 №367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.
Управлінням освіти Чернівецької міської ради видано наказ від 08.05.2018 р. №209 «Про внесення змін до наказу управління освіти міської ради від 27.04.2018 р. №186 «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти міста Чернівці територій обслуговування»», яким розподілена територія обслуговування кожного закладу загальної середньої освіти міста.
На початку 2017/2018 н. р. до навчання приступило 747 учнів (на 53 учня більше, ніж у минулому навчальному році). Середня наповнюваність класів становить 34 учня (31,6 у минулому навчальному році).
На кінець навчального року – 750 учнів. У відповідності до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу потужність школи становить 762 учнів. Вибуло – 5 учнів (17 в минулому навчальному році). Одна дитина переїхала на постійне місце проживання в іншу країну, двоє учнів виїхали з Чернівців на інше місце проживання в межах України, двоє змінили школу навчання. Прибуло – 6 (в минулому навчальному році – 8). Двоє учнів із сімей, які повернулись з-за кордону, двоє приїхали з інших міст і двоє перейшли з гімназій на навчання до школи.
Упродовж цього навчального року було організовано індивідуальне навчання для двох учнів, які навчаються в 6-А кл. і 7-В кл. Троє учнів школи з 9-А, 10, 11 класів навчаються на екстернатній формі навчання.
Звіт директора школи

Одне з основних завдань законодавства України про загальну середню освіту є забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. Адміністрація школи контролює продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-го класів, оскільки.
У 2017 році школу закінчили 54 випускника 9-х класів та 30 учнів – 11-го класу
Звіт директора школи

У школі діє чітка система контролю за відвідуванням учнями школи. Інформація фіксується у журналах контролю за відвідуванням, класних журналах. Наприкінці першого семестру у наказі по школі № 511 від 29.12.2017 «Про стан відвідування учнями школи навчальних занять у І семестрі 2017/2018 н. р.» висвітлені результати контролю за відвідуванням учнів школи у першому семестрі. Ідентичний наказ видано у кінці 2017/2018 н. р. №219 від 29.05.2018р. Зафіксовані окремі випадки пропусків навчальних занять учнями без поважної причини або без відома батьків у першому семестрі 5-А, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 10, 11 класи, про що вказано у наказі по школі. З цими учнями та їх батьками проводиться відповідна роз’яснювальна робота.
Організація навчання у школі здійснювалось відповідно до затверджених робочих навчальних планів школи на 2017/2018 навчальний рік. Навчальний план для школи І ступеня складений за Додатком № 1 Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 р. №460, для школи ІІ-ІІІ ступенів складений за кількома типовими планами, затвердженими наказами МОН України (Додатки 10, 13, 3).
Розподіл годин варіативної складової робочого навчального плану школи ІІ-ІІІ ступенів здійснено за двома напрямками: підсилення окремих предметів інваріантної складової та врахування потреб сьогодення, побажань батьків й інтересів учнів, кадрового забезпечення. Зосереджена увага як на інтелектуальний розвиток учнів, так і на виховний компонент навчання, такі як:
- пізнавальна активність учнів метою розвитку логічного, математичного мислення учнів;
- навчання грамотності;
- екологічне та здоров’я зберігаюче виховання;
- національне виховання та ін.
З 15.05.2018 по 17.05.2018 р. проведена державна підсумкова атестація випускників школи І ступеня (4-х класів). Учні 9-х класів (випускники школи ІІ ступеня) проходять ДПА 30.05.2018 по 08.06.2018, а випускники 11-го класу випробування ДПА у формі ЗНО (основна сесія) починаються з 22.05.2018 року по 13.06.2018. Цьогоріч є 33 випускників 11 класу, 32 з них будуть проходити ЗНО/ДПА з таких предметів:

Звіт директора школи


У школі ведеться постійний моніторинг і контроль за рівнем навчальних досягнень учнів школи й узагальнюється адміністрацією школи двічі на рік: у кінці першого і другого семестрів. Видано накази по школі й розглянуто на педраді.
Звіт директора школи

Середній бал навчання учнів за підсумками річного оцінювання становив 8,8. Вкінці навчального року 78 учнів перевідних класів нагороджено похвальними листами, 3 випускника 9-х класів отримали свідоцтво з відзнакою, 2 випускника 11 класу отримали атестати особливого зразка (1 нагороджений золотою медаллю і 1 – срібною).
У цьому навчальному році 19 учнів школи вибороли 36 призових місць у предметних олімпіадах із різних дисциплін (16 уч. – 27 призових місць у минулому навчальному році). Найбільшу кількість призових місць принесли школі:
 Маренич Анастасія, 10 кл.;
 Храпко Анна, 9-Б кл.;
 Філіп Костянтин, 8-А кл.
Кожен із них виборов по 5 призових місця.
Роскрут Катерина, 10 кл., має 3 призових місця.
По два призових місця принесли учні:
- Савчук Вадим, 9-А кл.;
- Бойчук Владислав, 10 кл.;
- Лозовський Лев, 11 кл.
По-одному призовому місцю мають учні:
- Банарь Ірина, 10 кл.;
- Девіс Ніколетта, 9-Б кл.;
- Гродецька Каріна, 11 кл.;
- Дроник Марія, 8-А кл.;
- Лукавецький Богдан 6-Б кл.;
- Дружиніна Діана, 7-Б кл.;
- Дорош Олександра, 7-В кл.;
- Бєня Олена, 8-А кл.;
- Бідняк Олександра, 10 кл.;
- Желізна Іванна, 11 кл.;
- Дублінський Михайло, 9-А кл.;
- Корбут Михайло, 7-В кл.
Звіт директора школи

Діти школи є постійними учасниками інтерактивних Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів з різних предметів:
- Міжнародний і Всеукраїнський конкурс з математики «Кенгуру» - 237 учасника;
- Міжнародний конкурс із фізики «Левеня» - 50 учасника;
- Міжнародний конкурс із інформатики «Бобер» - 51 учасника;
- Всеукраїнський інтерактивний конкурс із історії «Лелека» - 37 учасників;
- Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Геліантус» - 56 учасника;
- Міжнародний природничий конкурс «Колосок» - 139 учасників;
- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 83 учасників;
- Всеукраїнський конкурс із українознавства «Патріот» - 67 учасника;
- Всеукраїнський конкурс із німецької мови «Орлятко» - 12 учасників.
Сумарна кількість участей учнів у цих конкурсах склала число 732 (у 2016/2017 н. р. - 701).
Сутність інтелектуальних конкурсів полягає не тільки в підвищенні навчальних інтересів учнів, поглиблення знань із предмету, вихід за межі типових завдань, які розглядають за шкільною програмою, але й у переборюванні психологічних труднощів, які однозначно негативно впливають на дитину впливають на дитину, коли вона виходить за межі комфорту. Це один із способів інтелектуального тренінгу, який дає змогу випробувати себе, свої знання, зрештою, знайти себе.
У 2017/2018 н. р., на щастя, є ІІІ призове місце на міському етапі Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика у Ротар Ірини (7-в) (вч. Якименко Л.В.), але жодного призера у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка.
Савчук Вадим (9-А клас) взяв участь у обласному етапі Всеукраїнського турніру юних математиків ім. Михайла Йосиповича Ядренка у складі збірної команди, яка виборола І місце серед команд області (вч. Лукова С.М.).
Учні школи стали учасниками, призерами і переможцями ще 24 конкурсів наукового, художньо-естетичного, спортивного спрямування.
Звіт директора школи

Продуктивно велась методична робота педагогічного колективу:
 Вередіна О.Я., Габора Г.В., Глібіщук Ю.Е. взяли участь у міській педагогічній конференції «Талант і елітарність – 2018»
 Бадай Т.В., Мельничук М.А. провели показові заняття з учнями для молодих вчителів німецької мови, які відвідували «Школу молодого вчителя» для на тему «Театралізація як засіб підвищення мотивації учнів до вивчення німецької мови»;
 Фисюк С.Ф. та Руссу Т.Д. пройшли 2 етапи модульних курсів при Чернівецькому ОІППО курси для вчителів майбутніх перших класів на платформі EDERA, які проходили на базі школи;
 Гончар Р.П., Руссу Т.Д. провели показові уроки з української мови для студентів педагогічного коледжу;
 Гончар Р.П. проводила експертизу підручника «Буквар» Захарійчук М.Д.;
 Стойка Т.В. брала участь у регіональній конференції EdCamp;
 Фенюк Н.В. та Гірка О.Ю. входять в склад міських творчих груп вчителів;
 Габора Г.В. взяла активну участь у Всеукраїнському Інтернет-марафоні «Інноваційні технології та методики освіти» та 13 грудня 2017 року у Міжнародному Інтернет-марафоні за темою «Досвід освіти ХХІ сторіччя. Європейський контекст»;
 Габора Г.В. стала автором методичного посібника для вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів «Методичні рекомендації щодо використання технологій квест та веб-квест на уроках інформатики у 8-11 класах»;
 Габора Г.В. взяла участь в майстер-класах на тему: «Методика розв’язування олімпіадних задач з інформатики та інформаційних технологій», які проводилися на базі ліцею № 3, ліцею №1, гімназії №5 та ЗОШ № 24;
 Робуляк В.М. була учасником авторського семінару, який проводив О.М.Авраменко, на тему «Рецепти подолання функціональної неграмотності» у березні 2018р. вчитель;
 Ткач І.В. відвідано майстер-класи у вч. Чифурко І.(ЗОШ №4);
 Петращук О.Б. була учасником майстер-класів, які проводила вчитель Пінтяк.І. (ЗОШ №11).
 Ткач І.В. і Петращук О.Б. були авторами друкованих статей в газеті «Освіта Буковини»;
 Бойко С.М. провела майстер-клас для слухачів курсів ЧІППО;
 Лукій В.Б. виступив перед учителями міста на міському МО;
 Фочук Г.О. провела майстер-клас для слухачів курсів ЧІППО;
 Любківська І.Г. підготувала міський семінар-практикум для вчителів музичного мистецтва;
 Фочук Г.О. презентувала свої роботи на обласній художня «Новорічно-різдвяній» виставці Спілки художників України у виставковому залі «Вернісаж» та ін.
Професія вчителя передбачає наявність спеціальних знань, опанування новими методиками, вивчення новинок у галузі освіти, а це відповідно самоосвіту і самовдосконалення.
До педагогічного штату школи входить:
Звіт директора школи

Учитель-класовод чи класний керівник має ширше коло обов’язків. Для нього не достатньо володіти знаннями з предмету, оскільки він тісно співпрацює не тільки з учнями, але й їхніми батьками.
Учителі-класоводи/класні керівники, інші працівники школи організовують чимало різних заходів, екскурсій.
Кожен класний керівник/класовод є сполучною ланкою між школою і сім’ями, де виховуються діти. На початку кожного семестру класні керівники складають плани виховної роботи з учнями. Учителі проводять тематичні свята з учнями. Дітям до вподоби демонструвати свою креативність, талант. Вони відкриваються по-новому.
Разом із батьківськими комітетами класів організовують навчальні екскурсії й поїздки з метою глибшого пізнання історії й культури рідного краю, збагачення духовного світу дітей, розвитку екологічної грамотності й культури тощо. Відповідно до наказів по школі впродовж навчального року та у канікулярний період проведено 117 екскурсій із вихованцями школи у Чернівцях, Чернівецькій області та за її межами.
Впродовж року учні школи активно долучалися до загальноміських, обласних, всеукраїнських заходів, присвячених пропаганді друкованого слова, яке виховує почуття патріотизму, прагнення більше знати свою історію, рідний край, життя і творчість видатних постатей української і світової культури. Школярі брали участь у різноманітних конкурсах, проектах. Цілеспрямована діяльність роботи бібліотеки допомагала учням зорієнтуватися у розмаїтому світі книг, навчає любити й берегти книгу, шанувати працю тих, хто причетний до її появи.
До знаменних і пам’ятних дат формувалися книжково-газетно-журнальні викладки, які виставлялися для огляду учителям та учням школи.
Впродовж року організовано індивідуальну роботу з читачами: школярами, вчителями, батьками. Це зокрема міні-презентації нових надходжень, викладки «Новини літератури», бесіди з учнями під час перерви.
Великий інтерес викликали в учнів нові виставки:
- «Книжкові екслібриси»,
- «Книга в філателії та нумізматиці»,
- «Світ електронної книги»,
- «Бібліотеки світу»,
- «Книжкові мініатюри».
Багато дітей та батьків взяли участь в акції «Подаруй бібліотеці книгу».
Традиційно 14 жовтня українці відзначають величне християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Упродовж століть воно набуло особливо важливого змісту, оскільки пов’язане із боротьбою за свободу та порятунком від ворогів. У часи незалежності свято Покрови почало відзначатися ще і як День Українського козацтва. Дізнатися про виникнення козацтва в Україні, козацькі символи, традиції та обряди до Чернівецької обласної бібліотеки для дітей завітали учні 6-А класу. Працівник бібліотеки Радавчук Г.П. підготувала для читачів різноманітні вікторини, загадки та конкурси на козацьку тематику.
Протягом навчального року проводилось багато заходів із учнями школи:
- День захисника Вітчизни. День українського козацтва. (6-А);
- День української писемності і мови. (7-В);
- Відзначення Міжнародного дня дарування книг (14.02.18);
- Зустріч із політологом ЧНУ Нечаєвою-Юрійчук Н.В., присвячену Українській революції 1917-1921 рр. (7-Б);
- Відзначення Дня Чорнобильської трагедії (5-А);
- Флешмоб «Читаємо твори Т. Шевченка» (Гродецька Карина - 11 кл.);
- Відзначення 100-річчя битви під Крутами;
- Міжрегіональна інтернет-конференція «Світло зорі М. Івасюка – духовний орієнтир поколінь» (11 кл.);
- День памяті жертв голодоморів та політичних репресій (6-А);
- Літературна година «Осип Маковей» у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка (9-Б);
- Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек (7-А).
У школі активно працює соціально-психологічна служба, яка виконує делеговані функції. Соціальним педагогом проводилися соціально-педагогічні дослідження інтегрованості класних колективів, виявлявся внутрішньо колективний клімат, приховані розбіжності в ньому та тих, хто «не прижився» та потребує допомоги під час адаптації до соціуму, визначався рівень групової згуртованості та рівень шкільної мотивації й адаптації учнів 4-А, 4-Б, 5-А, 5-Б, 8-А, 10 класів. Для цього були використані методики:
- «Соціометрія» Дж. Морано,
- «Анкета для оцінювання рівня мотивації й адаптації» Н.Г. Лусканової,
- Методика визначення індексу групової згуртованості Сішора,
- Опитувальник суб’єктивного ставлення школяра до діяльності, самого себе та оточуючих (ССДСО) (автор О. Афанасьєв).
У 9-А, 9-Б, 10 класах проведено соціально-психологічні дослідження професійних нахилів та інтересів учнів. Для цього:
- Проведено анкетування «Професійні наміри» (9-А і 9-Б класи) та «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д. Голландом),
- Здійснено тестування «Структура інтересів та схильностей. Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів – ДДО (за Є. Клімовим), психогеометричний тест Сьюзен Деллінгер (10 клас). За результатами досліджень з учнями проведено групові консультації «Професії через 30 років»
- Проведено заняття з елементами тренінгу «Вибір професії або задача з багатьма невідомими»,
- Розглядалось на батьківських зборах у 9-Б класі – «Помилки при виборі професії. Професії через 30 років».
Здійснюється робота щодо виховання здорового способу життя. У 11 класі проведені дослідження в рамках курсу «Школа проти СНІДу» «Захисти себе від ВІЛ: ваші знання, ваше ставлення, ваша позиція, ваші наміри і уміння» та «Анкета вивчення вживання учнівською молоддю наркотичних речовин, алкоголю, тютюну». За їхніми результатами проведено заняття з елементами тренінгу «Як зробити свій внесок у боротьбу з ВІЛ/СНІДом», «Від пива стають лінивими, дурними і безсилими» (Отто Фон Бісмарк», «Репродуктивне здоров’я людини», «Пасивне куріння: небезпека така ж як і при курінні». За результатами досліджень було надано рекомендації класним керівникам, педагогам та батькам.
Проведено заняття з елементами тренінгу «Поняття про булінг. Його прояви в шкільному середовищі» в 7-х та 8-х класах.
На методоб’єднанні класних керівників розглядалося питання «Дотримання чинного законодавства щодо захисту прав соціально-незахищених категорій учнів» та проведений семінар-практикум «Підвищення обізнаності педагогів щодо попередження дій, які наносять шкоду фізичному та психічному здоров’ю учнів. Педагогічна етика»
Протягом навчального року надавалися консультації та проводилися консультаційні бесіди з учасниками навчально-виховного процесу щодо соціального захисту учнів пільгових категорій, адаптації новоприбулих дітей до нового колективу, взаємовідносини в системі «вчитель-учень», «батьки-діти», професійне самовизначення тощо.
Проводився соціально-педагогічний супровід дитини-сироти, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, батьки яких є учасниками АТО та УБД, дітей із сімей внутрішньо-переміщених осіб та дітей із малозабезпечених сімей.
Соціальний паспорт закладу на сьогоднішній день виглядає так:
- 1 дитина-сирота
- 15 дітей-напівсиріт;
- 6 дітей-інвалідів;
- 63 дітей із 34 багатодітних сімей;
- 7 учнів із малозабезпечених родин;
- 11дітей, один із батьків яких працює за кордоном;
- 11 учнів мають статус чорнобильців;
- 49 дітей, чиї батьки мають статус учасника АТО;
- 6 дітей учасників бойових дій (НС, Афганістан)
- 3 дитини вимушених переселенців зі Сходу;
- 330 обдарованих учнів.
До адміністрації школи входять 4 осіб: директор і три заступника (з НВР, ВР і АГР). При такій наповненості закладу учням, персоналом – це мало. Об’єм роботи дуже великий.
З серпня2017 року по червень 2018 року включно видано:
- 615 наказів (517 основної діяльності, 45 кадрових, 53 руху учнів);
- 400 документів вихідної документації (інформації, звіти, листи);
Розглянуто 1 письмових звернень громадян, на які надано відповідну відповідь.
Окрім цього ведуться протоколи педрад, нарад при директорові, засідань атестаційної комісії, методичних засідань, Ради профілактики правопорушень, засідань Ради школи, батьківських зборів і конференцій; складаються акти за наслідками травматизму, обстеження будівель, за наслідками контролю за харчуванням; обстеження матеріально-побутових сімей, де проживають учні, які потребують особливої педагогічної уваги. Чотирьом людям осягнути такий об’єм офіційного листування не реально, тому деякі функції, окремі питання делегуються іншим педагогічним працівникам школи.
На контролі у школі медичний супровід у школі. На початку навчального року до роботи у школі поступила медсестра Мельничук М.І., проте вона звільнилась. З травня 2018 року до виконання обов’язків медсестри приступила Настащук Людмила Єфремівна. До першого жовтня здійснювався розподіл дітей на групи для занять фізкультурою відповідно до результатів медичного обстеження за пробою Руфьє.
Звіт директора школи

Медичною службою школи щороку здійснюється аналітичний звіт щодо стану здоров’я учнів, ведуться журнали спостереження, диспансерного обліку, журнали проведення щеплень та інші.
Два роки поспіль шкільна громада брала участь у громадському проекті міста «Бюджет ініціатив» і отримала перемогу в голосуванні. Авторами проектів є батьки школи, які за підтримки переважної кількості громади школи та небайдужих чернівчан намагаються не тільки реалізувати соціальну мету проектів, але й створюють сучасне освітнє середовище у школі. Чи все легко вдається, далеко ні, проте ми не опускаємо руки, а методично рухаємось уперед:
- 2016 р. – спортивний майданчик (автор – Ротар Наталія Юріївна);
- 2017 р. – проект комп’ютеризації навчального закладу (автор – Катеринчук Павло Миколайович).
Зараз проекти знаходяться на стадії виконання.
Наразі готується новий проект на 2018 рік – створення лінгафонних кабінетів (автор проекту – Глібіщук Микола Миколайович). Ідея проекту була не випадковою. Під час вивчення думки батьківської громадськості щодо впровадження профільного навчання предметів за результатами опитування лідуючі позиції посіли такі предмети:
- англійська мова,
- українська мова
- інформатика
Лінгафонні кабінети будуть хорошим навчальним засобом підвищення рівня знань учнів, вміння сприймати на слух іноземну мову в автентичному звучанні.
У 2017/2018 н. р., як і щороку, проведено три батьківські конференції, засідання Ради школи, тричі проводились збори голів батьківських комітетів, систематично проводяться батьківські збори класів.
На батьківських зборах/конференціях йшлося про:
1. Затвердження нового складу батьківського комітету школи та ради школи на 2017/2018н.р.;
2. Орієнтири роботи школи на 2017/2018 н. р. Проекти «Інноваційний освітній простір у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради»;
3. «Сучасний спортивний майданчик у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради» у міській програмі «Бюджет ініціатив чернівчан»;
4. Рівень навчальних досягнень учнів;
5. Інформація про виконані роботи у школі за літній період 2017 року;
6. Питання щодо користування послугами банків для збереження благодійних внесків, які поступлять в 2017/2018 н. р. та ін.
Громадська організація «Партнерство в освіті» на вирішення щоденних потреб школи зібрала суму з вересня 2017 року по травень 2018 року включно 145 025,00 грн. На залишку є сума 65 391,04 грн.:
Звіт директора школи

На забезпечення функціонування закладу велика кількість коштів надходить із міського бюджету. Сума надходжень зростає з кожним роком. У 2016 році сума складала 5 684 798 грн., у 2017 році 7 974 320 грн, на 2018 рік запланована сума – 10 320 218. Сюди входить зарплата працівникам школи, оплата комунальних послуг, харчування учнів, медикаментів та медичного інвентарю та інших матеріалів.
Звіт директора школи

За кошти з місцевого бюджету впродовж 2017/2018 н. р. у школі були виконані такі роботи:
Звіт директора школи

За збір вторинної сировини у цьому навчальному році вдалось отримати 417 грн. на потреби школи.
У школі ведеться чіткий облік наявних матеріальних цінностей, видаються відповідні накази, вчасно встановлюються на облік та списуються з обліку школи речі, які не підлягають експлуатації з тих чи інших причин.


Переглядів: 133 автор: admin Коментарі (0)