порядок закінчення навчального року » ЗОШ №2 ім.Ю.Федьковича м. Чернівці


порядок закінчення навчального року

порядок закінчення навчального року

У к р а ї н а
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича
Чернівецької міської ради
58002, м. Чернівці, вул. Головна, 87 тел.52-35-45; 52-36-49
E-mail cvznz-2@meta.ua Код ЄДРПОУ № 21431000
Н А К А З

15.04.2019 р.
№ 136

Про порядок закінчення навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
в школі у 2018/2019 навчальному році


Відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про загальну середню освіту», листа управління освіти Чернівецької міської ради від 16.08.2018 №01-34/1748 «Щодо окремих питань організації освітнього процесу 2018/2019 навчального року», наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 08.04.2019 р. №169 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»
НАКАЗУЮ:
1. Завершити навчальні заняття в 1-11-х класах 31 травня 2019 року.
2. Свято «Останній дзвоник» провести 31 травня 2019 року о 9.00 год.
3. Навчальну практику учнів організувати відповідно до інструктивно-методичного листа МОНУ від 06.02.2008 р. № 1/9-61 та рішення педагогічної ради школи (протокол № 1 від 31.08.2018 року) протягом навчального року.
4. Державну підсумкову атестацію в 4-х класах провести з 14 по 16 травня 2019 року письмово у формі підсумкових контрольних робіт з української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і математики відповідно до календарного планування на 2-му чи 3-му уроці, окрім понеділка і п’ятниці, днів перед і після святкових.
5. Класоводам Гончар Р.П. та Скрижинецькій Т.В.:
5.1. Під час підготовки завдань та проведення ДПА дотримуватись Орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань (додаток до листа МОН України від 27.03.2019 №1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році»).
5.2. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснити відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304, наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»)
5.3. Не враховувати результати ДПА при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень проходив атестацію.
6. Державну підсумкову атестацію в 9-х класах провести з 04 по 10 червня 2019 року з 3-х предметів: українська мова, математика, географія (9-Б) та українська література (9-А) у письмовій формі (протокол від 25.03.2019 р. №10 засідання педагогічної ради школи).
7. Не враховувати результати ДПА при виставленні річних оцінок з предметів, з яких проводилось ДПА. Виставити оцінки за ДПА в Класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна" і в додаток до свідоцтва про базову середню освіту; занести до Протоколу державної підсумкової атестації, книги обліку і видачі документів про здобуття базової середньої освіти.
8. До 06 травня 2019 року завдання для проведення атестації в 4-х та 9-х класах, які укладають класоводи й учителі відповідного фаху, подати на затвердження директору школи.
9. Провести державну підсумкову атестацію випускників школи ІІІ ступеня у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 21 травня по 13 червня 2019 року (основна сесія) згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.09.2018 р. № 1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» з трьох предметів: української мови, математики або історії України, предмету за вибором учня.
9.1. У день проведення ДПА у формі ЗНО з української мови 23.05.2019р. навчальні заняття для учнів 11-го класу не проводити.
9.2. Класному керівнику 11-го класу Павук О.В. забезпечити присутність учнів закладів загальної середньої освіти у пунктах проведення ЗНО для проходження ДПА згідно з графіком
9.3. У дні роботи закладу в режимі ПЗНО 21.05.2019р. та 23.05.2019р. навчальні заняття для учнів школи організувати в ІІ-у зміну.
9.4. Зарахувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти випускникам старшої школи на основі відомостей, які надійдуть до школи в електронному вигляді, засвідчених електронним цифровим підписом УЦОЯО.
9.5. Внести оцінки за ДПА в додаток до атестата про повну загальну середню освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника (відповідно такий випускник атестат отримує пізніше).
9.6. Виставити за ДПА в документ про освіту 1 (один) бал особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО і набрали нуль балів та особам, роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО.
10. Виставлені за державну підсумкову атестацію в додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту в графу «державна підсумкова атестація» бали врахувати при визначенні середнього балу свідоцтва й атестата. Особам, звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я, в додатки до свідоцтв, атестатів замість оцінки зробити запис «звільнений» («звільнена»).
11. Державну підсумкову атестацію (письмова форма) розпочинати відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку школи о 9.00.
12. Класним керівникам 9-х, 11-го класів, класоводам 4-х класів ознайомити батьківську громадськість з порядком проведення державної підсумкової атестації учнів та можливості їх присутності під час проведення атестації.
14. Класоводам і вчителям-предметникам, які працюють у випускних класах і проводитимуть ДПА, з квітня 2019 року організувати систематичне повторення навчального матеріалу з метою підготовки до державної підсумкової атестації з обов’язковою фіксацією в класних журналах.
15.Звільнення від проходження державної підсумкової атестації, подання на розгляд апеляцій здійснювати відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2015 за № 354/26799 .
16. Рішення про нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями прийняти на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу, оформити наказом по школі та здійснити відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799
17. Документи про здобуття освіти учням-випускникам вручити на урочистих зборах: 11-го класу - 27 червня, 9-х класів – 14 червня 2019 року.
18. Заборонити збір коштів на будь-які потреби для проведення ДПА, а також будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення закладу освіти; збір коштів на урочистості, подарунки школі, педагогічним працівникам тощо.
19. Завершити 2018/2019 навчальний рік у школі не пізніше 1 липня 2019 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).
20. До 19 квітня 2019 року затвердити наказом по школі графік проведення державної підсумкової атестації в 4-х та 9-х класах школи та склад шкільних атестаційних комісій.
21. Заступнику директора школи з навчальної роботи Стойці Т.В.:
21.1.До 04.05.2019 року видати наказ «Про призначення комісії з перевірки правильності виставлення оцінок у додатки до документів про освіту».
21.2.До 19.04.2019 року подати в управління освіти Чернівецької міської ради затверджені наказом по школі графік проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів та склад шкільних атестаційних комісій (по 1 примірнику).
21.3. Надати в управління освіти міської ради (каб.93, Починок А.І.) інформацію про звільнених від ДПА у поточному навчальному році (додаток 3 до наказу МУО) та копії підтверджуючих документів згідно з розділом ІV Порядку відповідно: здобувачів початкової освіти до 14.05., базової середньої освіти до 04.06., повної загальної середньої освіти до 21.05.
21.4. Організувати роботу з перевірки журналів 10-го та 11-го класів у травні 2019 року.
21.5. Узагальнити інформацію про результати навчальних досягнень учнів школи з предметів державної підсумкової атестації до 22.05.2019р. (4-х класів), до 13.06.2019р. (9-х класів), до 24.06.2019р. (11-х класів) за формами, що надаються (додатки 5,6,7 до наказу МУО).
22. Узагальнені результати державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання обговорити на засіданні педагогічної ради школи у серпні 2019 року.
23. Вчителю Павлючок Я.І. розмістити наказ на сайті школи.
24. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи Стойку Т.В.

Директор школи
О.М.Покальська


Виконавець:
заступник директора школи
з НР Стойка Т.В.

Переглядів: 60 автор: admin Коментарі (0)