Звіт директора школи » ЗОШ №2 ім.Ю.Федьковича м. Чернівці


Звіт директора школи


Адміністрація закладу, педагоги працювали над методичною проблемою, яка стосується активізації та розвитку творчого потенціалу педагогів школи, підвищення їх освітнього та фахового рівнів через удосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки, стимулювання самоосвіти і саморозвитку. Визначена мета
Мікрорайон школи з 2018 року
Вірменська
Кафедральна
Вірменський провулок
Митрополита Євгена Гакмана – 1-5 (непарні)
О. Кобилянської – 31-43 (непарні), 28-32 (парні)
Головна – 85-95 (непарні), 52-76 (парні)
провулок А. Ончула
О. Богомольця
площа Соборна
Героїв Майдану – 1-3 (непарні), 2-18 (парні)
О. Поповича
Всього 11 вулиць
До Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради за наказом управління освіти Чернівецької міської ради від 08.05.2018 р. №209 «Про внесення змін до наказу управління освіти міської ради від 27.04.2018 р. №186 «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти міста Чернівці територій обслуговування»», територія обслуговування невеличка і складає всього 11 вулиць. Великі вулиці мають вказівку на номери будинків.
На початку 2018/2019 н. р. до навчання приступило 757 здобувачів освіти (на 11 учнів більше, ніж у попередньому навчальному році). Середня наповнюваність класів становила 33 учня (34 на початок 2018/2019 н.р.).
На кінець навчального року – 753 учня (750 у минулому навчальному році). Максимальна потужність закладу за Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання та організації освітнього процесу становить 762 учнів. Впродовж навчального року вибуло 17 учнів (5 в минулому навчальному році).
Звіт директора школи

Для двох учнів закладу було організовано індивідуальне навчання (7-А, 8-В класи), які навчаються в 6-А кл. і 7-В кл. Четверо здобувачів освіти навчались на екстернатній формі навчання (3-є в 11 класі і 1-н у 9-му класі).
Звіт директора школи

Одне із завдань закладу відповідно до законодавства України є забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. Адміністрація закладу контролює продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-го класів.
У 2018 році Чернівецьку ЗОШ №2 закінчили 54 випускника 9-х класів та 30 учнів – 11-го класу
Охоплення навчанням та працевлаштуванням випускників школи ІІ ступеня
Звіт директора школи

У закладі діє система контролю за відвідуванням учнями уроків. Інформація занотовується у журналах контролю за відвідуванням, класних журналах. Наприкінці першого семестру у наказі по школі № 503 від 28.12.2018 «Про стан відвідування учнями школи навчальних занять у І семестрі 2018/2019 н. р.» і №340 від 26.09.2019 р. відображені результати контролю за відвідуванням учнів школи у першому та другому семестрах.
Навчальний рік у закладі тривав з 03.09.2019 року по 31.05.2019 року, 154 дні. Організація навчання у школі здійснювалось відповідно до затверджених освітніх програм на 2018/2019 навчальний рік, розробка яких на сьогоднішній день покладена на заклад освіти. Істотні зміни торкнулись у цьому році 1-их і 10-го класу.
Як зазначалось раніше, здобувачі освіти першого класу навчались по-новому. Метою початкової освіти сьогодні є всебічний розвиток дитини. Її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі. Розподіл годин за темами, розділами, вибір формі методик навчання вчитель визначає самостійно. Відповідно до типової освітньої програми, розробленої О.Я.Савченко у здобувачів освіти формувались ключові компетенції у громадянській, історичній, природничій, соціальній, здоров’язбережувальній освітніх галузях. Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня першого класу 20/700 годин відповідно. На кінець навчального року на кожного учня складено «Свідоцтво досягнень», де схематично і вербально зображені досягнення кожного здобувача освіти з кожної галузі зокрема і його загальна характеристика успіхів і здобутків. Окрім цього, надані рекомендації щодо поліпшення навчання.
З 2018/2019 н.р. введено профільне навчання англійської мови в 10-му класі. Предмет викладався 5 годин на тиждень, було виділено одну годину з варіативної частини на вивчення курсу «Англійська мова для ділового спілкування» («English for Business Communication»). На інших паралелях класів суттєвих змін у розподілі годин не відбулось,
З 14.05.2019р. по 16.05.2019р. була проведена державна підсумкова атестація випускників школи І ступеня (4-х класів), а з 04.06.2019р. по10.06219р. для випускників школи ІІ ступеня (9-і класи). Випускники 11-го класу проходили випробування ДПА у формі ЗНО (основна сесія) з 21.05.2019р. по 13.06.2019р. Цьогоріч зі школи випускались 70 девятикласників (1-н навчався на екстернатній формі навчання), з яких 7 отримали свідоцтва з відзнакою, й 31 одинадцятикласників (3-є на екстернатній формі), з яких троє отримали золоту й одна учениця срібну медалі (двоє не підтвердили медаль, одна із золотої пішла на срібну медаль):
Звіт директора школи

З поданої таблиці видно, що найвищий результат знань показали здобувачі освіти з англійської мови. З цього предмету немає розбіжності між річним оцінюванням і результатами ДПА. З української мови й історії України різниця становить менше одиниці. З інших – розбіжність від 1 до 3 балів. Зазначу, що середній бал за ДПА вищий 7 балів із предметів: українська мова, історія України, математика, англійська, біологія. Два результати на початковому рівні знань показали учні з математики (2 бали) і географії (3 бали).
У закладі ведеться постійний моніторинг за рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти. У кінці першого і другого семестрів підводиться підсумок й видаються відповідні накази по школі.
Звіт директора школи

78 здобувачів освіти закінчили навчальний рік на високому рівні. 13 учнів мають початковий рівень знань із одного або кількох предметів. У розрізі предметів, де є початковий рівень знань, найбільша кількість із математики (14), 3 негативних результати з англійської мови і один із української мови.
Середній бал навчальних досягнень учнів становить 9,1 у школі першого ступеня і 8,5 у школі ІІ і ІІІ ступенів.
За підсумками ІІ етапу предметних олімпіад 18 учнів школи вибороли 31 призове місце, як і у минулому навчальному році. Серед них, Лукавецький Богдан (7-Б кл.), Маренич Анастасія (11 кл.), Храпко Анна (10 кл.), Ротар Ірина (8-В кл.) здобули по 3 перемоги, а Філіп Костянтин (9-А кл.) – 6.
Звіт директора школи
ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018/2019 навчального року приніс закладу 8 призових місць
Звіт директора школи

Звіт директора школи
Звіт директора школи

Учні закладу є постійними учасниками інтерактивних Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів з різних предметів:
Звіт директора школи

Участь у такого роду інтелектуальних конкурсів значно знизилась, через те, що не є безкоштовною і, мабуть, не впливає на жодні рейтинги. Зникає мотивація, де здобувач освіти зміг би проявити свої інтелектуальні здібності. З іншого боку, це є свідченням загального збайдужіння до вивчення предметів і освіти загалом.
У 2018/2019 н. р. учениця 8-В класу Ротар Ірина (вч. Якименко Л.В.) виборола І місце на міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка.
Учні закладу стали учасниками, призерами і переможцями ще у 25 конкурсах наукового, художньо-естетичного, спортивного спрямування.
Звіт директора школи
Звіт директора школи

Двоє вихованців закладу стали призерами конкурсу-захисту наукових робіт у Буковинській малій академії:

1. Єримей Віталіна (11) – ІІ місце секція «Історичне краєзнавство»
2. Житарю Денис (10) – ІІІ місце секція «Правознавство»
Кожне досягнення учня синтезує в собі кілька факторів: природні дані кожної дитини, базове сімейне виховання, наполеглива праця і, беззаперечно, учитель, без якісного фахового і загальнолюдського рівня якого не може бути якісної освіти. До педагогічного штату школи входить:
Звіт директора школи

У 2018/2019 н.р. 8 педагогів пройшли атестацію (15,4% всіх педагогічних працівників школи).
Звіт директора школи

Постійно ведеться робота з підвищення рівня методичної підготовленості й фахового росту педагогів закладу:
Звіт директора школи
Звіт директора школи

Окрім вищевказаного, педагоги закладу є постійними слухачами курсів міського та обласного рівнів, відвідують різного роду методоб’єднання, круглі столи, майстеркласи та ін.
Окрім надання освітніх послуг, вчителі чимало прикладають зусиль для виховання підростаючого покоління, починаючи з індивідуальної роботи з кожним учнем окремо й закінчуючи проведенням загальношкільних заходів.
Кожен учитель, особливо класні керівники/класоводи тісно співпрацюють не тільки з учнями, але й їхніми батьками. На початку кожного семестру класними керівниками формуються плани виховної роботи зі здобувачами освіти, де заплановані виховні заходи різного спрямування. Особливо цікавими є для дітей організовані й проведені тематичні свята до календарних свят. Дітям до вподоби демонструвати свою креативність, талант.
Разом із батьківською громадськістю класні керівники та класоводи організували у 2018/2019 н.р. 164 навчальні екскурсії й поїздки, про що є видані відповідні накази по школі. Спілкування в неформальній атмосфері розкриває нові сторони особистості. Тому, як і учні, так і батьки, і вчителі мають змогу краще пізнати в кожній дитині, дорослій людині те, що у стінах школи не проявляється яскраво, адже на першому місці у закладі знаходиться освітній процес.
Значну роль у вихованні й наданні освітніх послуг відіграє бібліотека. Робота бібліотекаря полягає не тільки в тому, щоб привернути увагу учнів до активного читання книг, але глибше й відкрити для здобувачів освіти літературний світ через знайомство з митцями слова рідного краю. Особистісне сприйняття авторів літературних творів учнями є поштовхом до того, що більша їх кількість виявить бажання взяти до рук книгу й почитати, оскільки емоційне сприйняття світу у дітей превалює. Якщо письменник – цікава особистість – він зуміє викликати інтерес дитини й цей процес відбуватиметься без примусу, більш природньо.
Окрім вищесказаного, бібліотекарем формувалися книжково-газетно-журнальні викладки до знаменних і пам’ятних дат. Робота велася відповідно до річного плану. Вона спрямована на національно-патріотичне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, керівництво позакласним читанням; поповнення і збереження книжкових фондів.
Фондами бібліотеки користується 790 читачів. Видано підручників – 12500 примірників. Книг, журналів та іншої літератури – 6100 примірників. Оновлено каталог науково-методичної літератури (бібліографічні списки) «На допомогу вчителю-предметнику».
Протягом навчального року бібліотекарем закладу проводилось чимало заходів:
1. Свято української пісні (Театральна площа, 8-А, 8-Б, 9-А, 10 кл.).
2. Зустріч з науковим співробітником ЧНУ Н.В. Нечаєвою-Юрійчук на тему «Агенти змін: правова, політична освіта, лідерство серед учнів» (Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського, 10 кл.).
3. Акція «Шануймо книгу!» (1-11 кл.).
4. День захисника Вітчизни. День українського козацтва. (4-А).
5. Відзначення Дня Гідності та Свободи. Захід «Поетичний зорепад війни «Майдан: до і після» (юнацький філіал ОУНБ ім. М. Івасюка, 5-Б кл.).
6. Захід «Родинні традиції від Святвечора до Водохреща» (обласна бібліотека для дітей, 5-Б).
7. Відзначення 100-річя Дня Соборності України (9-Б кл.).
8. Захід «Зустріч з книгою» (Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського, 6-Б).
9. Проект «Книгозбірня – профорієнтаційний майданчик для молоді»(ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 10 кл.).
10. Вшанування пам’яті «Небесної Сотні» (краєзнавчий музей, 8-А кл.).
11. Захід «Письменники рідного краю» (обласна бібліотека для дітей, 2-Б, 2-В кл.).
12. Інтернет-конференція «Володимир Івасюк – феномен української культури» (ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 9-А кл.).
13. Проект «Література рідного краю» (Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського, 5-А кл.).
14. Майстер-клас «Народження книги» (обласна бібл. для дітей, 5-А).
15. День української писемності і мови. (11 кл.).
16. Відзначення Міжнародного дня дарування книг (1-11 кл.).
17. І, ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія - 2019».
18. Відзначення Дня космонавтики (обласна бібл. для дітей, 5-Б кл.).
19. Відкритий обласний конкурс читців-декламаторів творів Лесі Українки (Барбакар М., 5-А кл.- ІІ місце; Пелех В., 3 кл. – ІІІ м.).
20. Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» (2-11 кл.) – 61 чол.
21. Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» (1-11 кл.) - 40 чол.
22. 22. Захід «Екологічне виховання» (юнацький філіал ОУНБ ім. М.Івасюка, 7-А, 7-Б кл.).
23. День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій.
24. Відзначення Дня пам’яті та примирення. Зустріч із ветераном Великої Вітчизняної війни Миколою Биковим (обласна бібл. для дітей, 7-А кл.).
25. Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.

Психологічна служба закладу працює відповідно до Положення про психологічну службу у системі освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 р. за № 885/32337. Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладі здійснює практичний психолог. Соціальний педагог здійснює соціально-педагогічний патронаж, котрий сприяє взаємодії закладу освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Метою діяльності психологічної служби є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.
Щороку за даними, зібраними у класних керівників і класоводів соціальним педагогом формується соціальний паспорт школи, котрий оновлюється на початку другого семестру. У 2018/2019 н.р. до соціального паспорту входили:
- 1 дитина-сирота;
- 1 дитина, яка позбавлена батьківського піклування;
- 13 дітей-напівсиріт;
- 5 дітей з інвалідністю;
- 68 дітей із 36 багатодітних сімей;
- 7 учнів із малозабезпечених родин;
- 6 учнів, батьки яких є трудовими мігрантами;
- 55 дітей учасників бойових дій;
- 4 дитини вимушених переселенців;
- 340 обдарованих учнів.
Впродовж навчального року від 72 до 67 учнів забезпечувалися гарячими безоплатними обідами.
Школярі соціально незахищених категорій знаходяться під постійним патронатом класного керівника та психологічної служби. Проводилися обстеження житлово-побутових умов проживання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (щосеместрово) з метою встановлення фактичного місця проживання і стану життєдіяльності опікунських сімей, при потребі, за запитом адміністрації, інших учнів школи.
Соціальним педагогом проводиться систематичне інформування батьків про забезпечення законних прав та інтересів, змін у законодавстві при проведенні консультування та щомісячному випуску «Інформаційного бюлетеня».
Опікуни дитини-сироти, дитини під опікою, батьки всіх дітей із інвалідністю, дітей із малозабезпечених сімей отримують державну соціальну допомогу на дітей.
Допомогу по втраті годувальника отримують діти-напівсироти. Надавались консультації щодо виплат на поховання та про необхідний пакет документів для оформлення соціальної допомоги на дитину по втраті годувальника. Всі діти з багатодітних сімей мають посвідчення і користуються наданими їм пільгами (безоплатний проїзд та можливість оздоровлення).
Проводяться дослідження соціально-психологічного клімату та статусу дитини в класних колективах, де навчаються діти. Надаються рекомендації класоводам, класним керівникам, батькам щодо шляхів ефективної інтеграції такої дитини в колективі однолітків та формування позитивного мікроклімату в колективі і сім’ї. При потребі проводиться індивідуальна робота з школярем та групова – з учнями того чи іншого класів зі згуртування класного колективу, формування в школярів умінь та навичок поведінки.
Проводилася робота психологічної служби щодо роз’яснення серед школярів, педагогів та батьків положень Закон України № 2657-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» прийнятого 18 грудня 2018 року.
При здійснененні профілактичної та розвивальної роботи з учнями зверталась увага і велися спостереження за дітьми соціально незахищених категорій. Педагогічний колектив школи працює в тісному тандемі щодо підтримки дітей і батьків соціально-незахищених категорій, які навчаються в закладі загальної середньої освіти.
У підсумку, психолог разом із соціальним педагогом провели зверх 50 діагностик різного роду, провели 3 профілактичні групові заняття зі здобувачами освіти та 3 індивідуальні, відвідали і виступили перед батьками на 9-ти батьківських зборах, дали відповідь на 206 запитів від батьків, 143 від учителів, 159 від учнів, 15 від інших осіб
Завдання адміністрації закладу освіти сьогодні втілювати новий Закон України про освіти, який вступив у силу 5 вересня 2017 року, Концепцію Нової української школи та виконувати багато інших нормативно-правових актів, які регулюють роботу закладу.
До адміністрації закладу щодня надходить численна кількість документації, яка потребує опрацювання, не менше звернень від батьків, учителів, учнів із різних питань.
З серпня 2018 року по червень 2019 року включно видано:
- 505 наказів;
- 417 документів вихідної документації (інформації, звіти, листи);
На контролі у закладі медичний супровід учасників освітнього процесу. До першого жовтня здійснювався розподіл дітей на групи для занять фізкультурою відповідно до результатів медичного обстеження за пробою Руфьє.
Звіт директора школи

Медичною службою школи щороку здійснюється аналітичний звіт щодо стану здоров’я учнів, ведуться журнали спостереження, диспансерного обліку, журнали проведення щеплень та інші.
Два роки поспіль шкільна громада брала участь у громадському проекті міста «Бюджет ініціатив» і отримала перемогу в голосуванні. Авторами проектів є батьки школи, які за підтримки переважної кількості громади школи та небайдужих чернівчан намагаються не тільки реалізувати соціальну мету проектів, але й створюють сучасне освітнє середовище у школі. Чи все легко вдається, далеко ні, проте ми не опускаємо руки, а методично рухаємось уперед:
- 2016 р. – спортивний майданчик (автор – Ротар Наталія Юріївна);
- 2017 р. – проект комп’ютеризації навчального закладу (автор – Катеринчук Павло Миколайович).
- 2018 р. – створення лінгафонних кабінетів (автор – Глібіщук Микола Миколайович).
У 2019 році подано новий – «Акустичне обладнання у Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 ім. Ю. Федьковича» (автор – Покальська О.М.) Проєкт поданий із тих міркувань, що сучасна освіта все більше починає усвідомлюватися як складний соціокультурний процес, в якому, окрім безпосередньо освітньої діяльності, здобувачу освіти пропонується широкий спектр можливостей культурного, емоційного, особистісного та соціального розвитку.
У 2018/2019 н. р., як і щороку, проведено батьківські конференції, засідання Ради школи, збирались і позачергові збори голів батьківських комітетів, систематично проводилися батьківські збори класів.
На батьківських зборах/конференціях йшлося про:
1. Затвердження нового складу батьківського комітету школи та ради школи на 2018/2019н.р.;
2. Орієнтири роботи школи на 2018/2019 н. р.;
3. Рівень навчальних досягнень учнів;
4. Інформація про виконані роботи у школі за літній період 2018 року;
5. Питання щодо користування послугами банків для збереження благодійних внесків, які поступлять у 2018/2019 н. р. та ін.
Громадська організація «Партнерство в освіті» на вирішення потреб закладу зібрала суму 165 225,00 грн з вересня 2018 року по травень 2019 року включно. Витрачено 74 999,77 грн. На залишку є сума 91 534,42 грн.
Звіт директора школи

На забезпечення функціонування закладу велика кількість коштів надходить із міського бюджету. Сума надходжень у 2019 році а складає 11 461 815,00грн. Сюди входить зарплата працівникам школи, оплата комунальних послуг, харчування учнів, медикаментів та медичного інвентарю та інших матеріалів.
Звіт директора школи

На придбання навчальних та господарських матеріалів та на оплату послуг із виконання різного роду робіт, окрім захищених статей, виділено з вересня 2018 року по травень 2019 року 1 118 555,7грн.
Звіт директора школи
Звіт директора школи

У школі ведеться чіткий облік наявних матеріальних цінностей, видаються відповідні накази, вчасно встановлюються на облік та списуються з обліку школи речі, які не підлягають експлуатації з тих чи інших причин.

Переглядів: 231 автор: admin Коментарі (0)