Про зарахування дітей до 1-го класу » ЗОШ №2 ім.Ю.Федьковича м. Чернівці


Про зарахування дітей до 1-го класу

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати прийом заяв за формою, наведеною в додатку 1, та документів про зарахування дітей до 1-х класів з 02.03.2020 р. та завершити 29.05.2020 р.
2. Не приймати заяви про зарахування дітей впродовж 01-14.06.2020 р., а з 15.06.2020 р. приймати за наявності вільних місць у порядку надходження заяв.
3. Секретарю закладу Дороніній Н.І. видати наказ про попереднє (без реєстрації в алфавітній книзі) зарахування дітей 01.06.2020 р., якщо станом на 29.05.2020 р. кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у прогнозованих 1-х класах та видати наказ про, список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднити виключно в закладі освіти
4. Відповідальній за ведення сайту закладу вчителю інформатики
Павлючок Я.І.:
      4.1. оприлюднити на сайті закладу інформацію про закріплену територію обслуговування для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття освіти у Чернівецькій ЗОШ №2 до 13.02.2020 р.;
      4.2. розмістити відповідні оголошення щодо процедури зарахування дітей до 1-х класів, умов проведення жеребкування для зарахування дітей на вільні місця за їх наявності, відповідальності за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу та права письмового оскарження неправомірної відмови у зарахуванні до закладу освіти.
5. Заступнику директора закладу Застанкевич І.В.:
      5.1. розмістити інформацію про закріплену територію закладу на інформаційному стенді до 13.02.2020 р.;
      5.2. проаналізувати реєстр майбутніх першокласників, кількість братиків/сестричок дітей, які здобувають освіту у закладі, чи є дітьми працівників Чернівецької ЗОШ №2 з метою формування прогнозованої мережі 1-х класів до 28.02.2020 р.;
      5.3. сформувати попередній реєстр майбутніх першокласників на основі аналізу отриманих списків дітей з території обслуговування, враховуючи кількість потенційних братиків/сестричок та звернень батьків до 02.03.2020 р.;
      5.4. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх першокласників та до 02.03.2020 р.;
      5.5. розробити процедуру жеребкування у разі потреби до 03.06.2020 р. та оприлюднити на сайті закладу.
6. Розпочати процедуру зарахування дітей, якщо станом на 29.05.2020р. кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у 1-х класах, за такими правилами:
      6.1. 01.06.2020р. зарахувати усіх дітей, які проживають на території обслуговування закладу освіти, а також дітей, які є братами/сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти. Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством;
      6.2. батьки, які проживають на території обслуговування закладу, обов’язково повинні надати в один із документів для підтвердження першочерговості зарахування дітей, а саме:
- паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
- довідку про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;
- документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
- документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
- довідку про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
- акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
- інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників;
      6.3. оприлюднити до 03.06.2020 р. на сайті та інформаційному стенді закладу:
- список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
- оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
- інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
- наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.
      6.4. провести засідання педагогічної ради 03.06.2020р., рішенням якої схвалити процедуру жеребкування та склад комісії;
      6.5. провести жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця з 04.06. по 10.06.2020р.;
      6.6. зарахувати на вільні місця дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування до 15.06.2020 р.
      6.7. зарахувати дітей на вільні місця до закладу за умови подання необхідних документів та довідки закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього до 15.06.2020р. (додаток 2);
      6.8. Видати наказ про зарахування учнів до 1-х класів 2020/2021 навчального року із внесенням їх персональних даних до алфавітної книги закладу освіти та електронного реєстру до 01.09.2020 р.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи
О.М. Покальська

      Для зарахуванння дитини до І-го класу, необхідні такі документи:

1. Свідоцтво про народження дитини (оригінал і копія оригіналу);

2. Документ про реєстрацію у мікрорайоні закладу.

     Мати з собою:

два файли, декілька аркушів паперу А4, ручку.

Переглядів: 197 автор: admin Коментарі (0)