Організація літнього відпочинку » ЗОШ №2 ім.Ю.Федьковича м. Чернівці


Організація літнього відпочинку

Організація літнього відпочинку

УКРАЇНА
Чернівецька міська рада
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

19.06.2020
№237

Про профілактику дитячого травматизму,
збереження життя і здоров’я дітей, запобігання
нещасним випадкам та поширенню гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19 під час
літнього відпочинку у 2020 році


На виконання Законів України: «Про загальну середню освіту», «Про
оздоровлення та відпочинок дітей», статті ЗО Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 29 Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб», «Порядку розслідування та
обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України 22.03.2001 №270 в редакції від
04.03.2016, «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669,
та з метою забезпечення повноцінного відпочинку здобувачів освіти, активізації
роботи щодо профілактики та запобігання дитячому травматизму, дотримання
вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки та дій у
випадку настання надзвичайних ситуацій під час проведення літніх канікул

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів освіти Чернівецької міської ради:
1.1. Упродовж літніх канікул 2020 року забезпечити неухильне виконання
законів України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від
інфекційних хвороб», Кодексу цивільного захисту України у частині
проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячого
травматизму.
1.2. Провести з застосуванням дистанційних технологій у закладах освіти:
1.2.1. Інструктажі для усіх учасників освітнього процесу з питань безпеки
життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки та дій у випадку
настання надзвичайних ситуацій за затвердженими інструкціями з
безпеки життєдіяльності на період літніх канікул з реєстрацією у
відповідних журналах.
1.2.2. Батьківські збори у закладах дошкільної, загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти, на яких розглянути питання
проведення безпечного відпочинку дітей, в тому числі на водних об’єктах
м.Чернівці під час літніх канікул відповідно до рекомендацій
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 23.04.2020
№01-31/1041.
2. У випадку відновлення роботи оздоровчих закладів:
2.1. Довести до відома педагогічних працівників, батьків порядок дій у разі
виникнення нещасних випадків із дітьми та правила надання домедичної
допомоги при отриманні травм.
2.2. Залучати до роботи з дітьми у дитячих оздоровчих закладах
висококваліфікованих педагогічних працівників, студентів вищих
педагогічних навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації під час
педагогічної практики, які пройшли відповідну підготовку та інструктажі.
2.3. Вжити заходів щодо збереження та охорони життя і здоров’я дітей під час
перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечити
якісними продуктами харчування, лікарськими засобами, а також
створити належні умови для проживання та змістовного дозвілля дітей.
2.4. Забезпечити Особливий порядок проведення профілактичних і
протиепідемічних у тому числі дезінфекційних та інших заходів у закладах
оздоровлення та відпочинку.
2.5. Проводити системний моніторинг щодо стану здоров’я працівників, дітей
у закладах оздоровлення.
2.6. Забезпечити дотримання учасниками масових заходів правил безпечної
поведінки, вимог протипожежної безпеки, зокрема заборонити
використання відкритого вогню, петард та інших пожежо- і
вибухонебезпечних предметів, забезпечити дотримання правил порядку
проведення екскурсій, походів, перевезення дітей автомобільним та
іншими видами транспорту.
3. Відповідальним особам за організацію екскурсій, туристичних подорожей
упродовж літніх канікул 2020 року дотримуватися вимог листа
Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 № 1/9-289 «Щодо
організації екскурсійних поїздок», інструкції «Щодо організації та
проведення спортивних походів з учнівською молоддю», затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124.
4. Керівникам установ та організацій, які використовують водойми з
оздоровчою чи спортивною метою, забезпечити дотримання вимог Правил
охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301,
зареєстрованих Міністерстві юстиції України 04.05.2017 № 566/30434.
5. У випадку настання надзвичайних ситуацій, стихійного лиха,
епідемічного захворювання чи дитячого травматизму з учнями та
вихованцями терміново інформувати Управління освіти Чернівецької
міської ради, Департамент освіти і науки за телефоном: (0372)
55-08-10, 52-62-27 та письмово, суворо дотримуючись термінів визначених
у Табелі термінових донесень (наказ Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 06.03.2018 № 108 «Про введення в дію Табеля
термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності»).
6. Наказ розмістити на інформаційному сайті Управління освіти Чернівецької
міської ради.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Переглядів: 50 автор: admin Коментарі (0)