Нормативна база » ЗОШ №2 ім.Ю.Федьковича м. Чернівці


Освітня програма ЗОШ №2 на 2018/2019 н.р.

СХВАЛЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
педагогічною радою Чернівецької                                           директор Чернівецької загальноосвітньої                                                              загальноосвітньої школи І-ІІІ
школи І-ІІІ ступенів № 2                                                    ступенів № 2 Чернівецької міської ради Чернівецької міської ради
Наказ № 256                                                                      __________ О.М.Покальська
«31» серпня 2018 р.                                                        «31» серпня 2018 р.


Освітня програма

Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

ім. Ю.Федьковича

Чернівецької міської ради

на 2018/2019 навчальний рік

( початкова школа 1 класи,

початкова школа 2-4 класи,

базова середня освіта 5-9 класи,

профільна середня освіта 10 клас,

профільна середня освіта 11 клас)Кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


Відомості про навчально-методичне забезпечення

Відомості
про навчально-методичне забезпечення освітньої
діяльності у сфері загальної середньої освітиінформаційне забезпечення освітньої діяльності

Відомості
про інформаційне забезпечення освітньої
діяльності у сфері загальної середньої освіти.Кадрове забезпечення освітньої діяльності

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


Закон України Про освіту


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.


Територія обслуговування

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти №2 його Засновником


Структура закладу

Державно-громадське управління навчальним
закладом


Свідоцтво про атестацію

Свідоцтво про атестаціюСтатут ЗОШ №2

Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Чернівецької міської ради
29.03.1996 р. із змінами                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
від 06.07.2004 р., із змінами                           Рішенням сесії Чернівецької міської ради VІ скликання
від 24.09.2009 р.                                             ___________ № ______
.


С Т А Т У Т

Чернівецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №2
ім. Ю. Федьковича
Чернівецької міської ради
(нова редакція)


Чернівці – 2012