НУШ » ЗОШ №2 ім.Ю.Федьковича м. Чернівці


Педагогічна рада школи

     «Реалізація Концепції НУШ: успіхи й проблеми та шляхи їх подолання» - такою була тема педагогічної ради школи, засідання якої відбулося під час весняних канікул. Адже 1 вересня 2018 року наша школа, як і всі школи України, зустріла нових першокласників та їхніх батьків. Нова українська школа – це цікава, практикоорієнтована, безпечна і дружня до дитини школа. Батьки разом з учителями та адміністрацією школи мають спільну мету – щаслива й успішна дитина. Тому стосунки між цими 3-ма категоріями побудовані, насамперед, на співпраці, взаєморозумінні й бажанні разом йти до мети. Тому для батьків НУШ – відкрита, чесна і націлена на співпрацю. Класовод 1-А класу Фисюк Світлана Францівна провела з учителями школи ранкове коло: вчила педагогів вітатися так, як вітаються першокласники нової української школи, виконала з ними вправи з LEGO, об’єднала учасників педради в групи, з’ясувала, що знають вчителі школи про НУШ і що б хотіли дізнатися. Шкільний психолог Круглашова Наталі Валентинівна провела з педагогами практичну вправу «Краще один раз побачити, ніж 100 раз почути», підкреслила важливість звернення до першоджерел при отриманні інформації з різних Інтернет-сайтів. Заступник директора школи Стойка Тетяна Василівна у виступі «Нова українська школа – це освіта нових сенсів, дитиноцентризму і поваги до кожної людини» презентувала присутнім особливості нової української школи, її головну мету – компетентнісне навчання, формулу НУШ, її ключові компоненти та створені в 1-х класах осередки нового освітнього середовища, а також дала відповіді на запитання, які поставили педагоги, працюючи в групах за таблицею «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався». Класовод 1-Б класу Руссу Тетяна Дмитрівна покроково проаналізувала хід реалізації Концепції НУШ педагогами нашої школи, зупинилась на успіхах і не обминула проблеми, з якими зіткнулись класоводи перших класів. Шляхи вирішення цих проблем знайшли відображення у прийнятому педагогічною радою школи рішенні. Класовод 1-В класу Шкраба Оксана Іванівна продовжила роботу в групах і запропонувала вчителям створити модель випускника початкової школи НУШ з пропозиціями вдосконалення якостей, вмінь, навичок, які розвиватимуть вчителі середньої та старшої школи. Спікери презентували колективно створені моделі. Також педагоги мали можливість заповнити «Щоденники вражень», у яких виклали свої враження та власне ставлення до нової української школи. Охочі ознайомили зі своїми дописами присутніх.
Отже, завдання педагогів нашої школи не лише навчити учнів здобувати знання, а також використовувати їх на практиці й опановувати навичками. Тобто школа має сформувати в учнів ядро знань, на яке накладатимуться уміння, як користуватися цими знаннями, цінності та навички.


відміна канікул


У к р а ї н а
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича
Чернівецької міської ради
58002, м. Чернівці, вул. Головна, 87 тел.52-35-45; 52-36-49
E-mail cvznz-2@meta.ua Код ЄДРПОУ № 21431000

Н А К А З

28.01. 2019 р.
№ ______

Про відміну додаткових
канікул для учнів 1-х класів


У зв’язку з призупиненням освітнього процесу в школі на десять календарних днів з 28.01.2019 р. (наказ управління освіти Чернівецької міської ради від 25.01.2019 р. 38 «Про введення обмежувальних заходів у закладах загальної середньої освіти міста Чернівці») та з метою виконання освітньої програми закладу на 2018/2019 н.р.

НАКАЗУЮ:
1. Не проводити додаткових канікул у лютому 2019 р. для учнів 1-х класів школи.
2. Класоводам перших класів Руссу Т.Д., Фисюк С.Ф., Шкрабі О.І. довести інформацію до батьків учнів.
3. Вчителю інформатики Павлючок Я.І. розмістити цей наказ на сайті школи.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи Стойку Т.В.


Директор школи
О.М.Покальська
Виконавець:
заступник директора
школи з НР Стойка Т.В.Електронні версії підручників

Електронні версії підручників для 1-го класу НУШ


Заходи практичного психолога

Заходи
практичного психолога Чернівецької ЗОШ №2
Круглашової Н.В.
щодо психологічного супроводу освітнього
процесу у Новій українській школі
на 2018-2019 н.р.


Інформація щодо впровадження заходів НУШ

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про виконання плану заходів щодо впровадження Концепції НУШ
в умовах реформування початкової освіти в Чернівецькій ЗОШ № 2 ім. Ю.Федьковича
(додаток до наказу по школі від 07.02.2018 № 39; на виконання Доручення Департаменту освіту й науки ОДА)Виконання заходів щодо впровадження Концепції НУШ

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про виконання плану заходів щодо впровадження Концепції НУШ
в умовах реформування початкової освіти в Чернівецькій ЗОШ № 2 ім.Ю.Федьковича
(додаток до наказу по школі від 07.02.2018 № 39)


Про організацію наставницької підтримки

УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ


«07» грудня 2018 р.
№ 559


Про організацію наставницької
підтримки педагогів закладів загальної
середньої освіти в умовах впровадження
Нової української школи

Відповідно до Закону України «Про освіту» та з метою реалізації Концепції Нової української школи, на виконання наказів Міністерства освіти і науки від 13.07.2017 № 1028 «Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів», від 15.01.2018 № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи», наказу Департаменту освіти і науки від 02.01.2018 № 1 «Про затвердження плану заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти в Чернівецькій області» та для здійснення наставницької підтримки педагогів закладів загальної середньої освіти в умовах впровадження Концепції Нової української школи,

НАКАЗУЮ:

1. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, органам управління освітою, методичним службам РМК/ММК/ОТГ та адміністраціям закладів загальної середньої освіти здійснювати організаційний супровід наставницької підтримки педагогів закладів загальної середньої освіти в умовах впровадження Нової української школи у формі онлайн та очного консультування.

2. Затвердити:
2.1. Склад обласної групи наставницької підтримки, яка здійснюватиме очне консультування педагогів закладів загальної середньої освіти Чернівецької області, що додається.
2.2. Склад обласної групи наставницької підтримки, яка здійснюватиме онлайн консультування педагогів закладів загальної середньої освіти Чернівецької області, що додається.
3. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Біляніну Г.І.):
3.1 Забезпечити підготовку фахівців для здійснення наставницької підтримки педагогів закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи через навчальні тренінги, методичні студії, семінари, вебінари, методичні тьюторинги тощо.
3.2. Розробити до 01.01.2019 методичні рекомендації щодо здійснення наставницької підтримки педагогів закладів загальної середньої освіти у Новій українській школі.
3.3. Створити до 20.12.2018 на інформаційному сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області рубрику «Наставництво у Новій українській школі» у вкладці «Нова українська школа» та постійно поповнювати її необхідним контентом.
3.4. При проходженні наставником курсів підвищення кваліфікації за обраною формою враховувати години очного та он-лайн консультування.
4. Керівникам органів управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом райдержадміністрацій/міських рад/ОТГ:
4.1. Довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти інформацію про відповідальних осіб в області, які здійснюватимуть наставницьку підтримку в умовах НУШ у формі онлайн та очних консультацій.
4.2. Налагодити роботу із зазначеного вище напряму.
4.3. Створити до 20.12.2019 на офіційних сайтах органів управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом райдержадміністрацій/міських рад/ОТГ та методичних служб рубрику «Наставництво у Новій українській школі» у вкладці «Нова українська школа» та постійно поповнювати її необхідним контентом.

5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти і науки І.Ісопенко.Директор Департаменту
О.ПАЛІЙЧУКЗаповнення Класного журналу

У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада
У П Р А В Л I Н Н Я О С В I Т И
вул. Героїв Майдану, 176, м.Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 53-30-87,
E-mail: osvitacv@gmail.com Код ЄДРПОУ №02147345
12.12.2018 р. № 01-34/2912
Керівникам закладів
загальної середньої освіти


Про затвердження методичних рекомендацій
щодо заповнення Класного журналу
учнів першого класу
Нової української школи


Управління освіти Чернівецької міської ради надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу учнів 1-го класу Нової української школи.
(Наказ МОН України від 07.12.2018 №1362«Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи» додається).
Просимо довести інформацію до відома педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти міста з метою вивчення та подальшого використання рекомендаційних роз’яснювальних матеріалів у практичній діяльності.Начальник управління освіти
Чернівецької міської ради
С.В.МартинюкДоручення Департаменту освіти і науки


У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада
У П Р А В Л I Н Н Я О С В I Т И
вул. Героїв Майдану, 176, м.Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 53-30-87,
E-mail: osvitacv@gmail.com Код ЄДРПОУ №02147345


12.12.2018 р. № 01-34/2911
Керівникам закладів
загальної середньої освіти

Про Доручення Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації
від 04.12.2018 № 01-44/361

Управління освіти Чернівецької міської ради просить виконати наступні доручення за результатами Відкритої управлінської студії з директорами закладів загальної середньої освіти від 04.12.2018 № 01-44/361:Оцінювання навчальних досягнень

Оцінювання навчальних досягнень